החלב האחרון שאלכת היה של פרה  | phrase.it
החלב האחרון שאלכת היה של פרה

מההההההההה

Do you really want to delete this photo? This action can not be undone.